PATRIK KOTRBA (*1983)

poutník s kytarou

Vystudoval dějiny umění na Masarykově univerzitě v Brně a mezi jeho záliby patří film, divadlo a výtvarná kultura. Z jihočeského Chýnova se vydal pěšky na pouť do španělského Santiaga de Compostela. Šel sám, jen s kytarou, batohem a sluncem v zádech. Říká, že ta cesta měla být happeningem, experimentálním výzkumem vztahu mezi lidstvím a monumentem tváří v tvář. Spával na schodech pod portály raně gotických bazilik, trávil dny v geniálních románských katedrálách.

Prostor i čas ztrácely svůj nevyhnutelný význam. Měsíce na cestě nestačily. Patrik šel Camino de Santiago hned několikrát po Španělsku. Sedm tisíc pěších kilometrů s co nejmenšími materiálními nároky.

Santiago de Compostela, je město ve Španělsku, které čítá čítá přes 95 000 obyvatel. Od roku 1982 je hlavním městem autonomního společenství Galicie. Již od vrcholného středověku je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Evropy. Bylo založeno na přelomu 4. a 5. století a jeho název je odvozen z latinského Campus Stellae, tj. hvězdné pole resp. Mléčná dráha. Později pak byl zkomolen na Compostela. V 9. století zde byly objeveny údajné ostatky svatého Jakuba Staršího, jednoho z dvanácti apoštolů.

„I Cesta do Santiaga může být ryzí cestovatelský svátek. Vezměte si batoh na záda, jenž pro vás bude téměř po dva roky domovem, kytaru do ruky, jež vám bude potěšením i obživou a vydejte se pěšky z domu přes půlku rodného kontinentu až na západ Španělska, kde vás zastaví oceán. Cesta trvala tak dlouho, že už snad ani nebyla cestou, ale životním stylem. Jaké je to spát pod širým nebem, v lesích a čerpat odtud inspiraci pro verše a písně? Jaké je to probudit se na skále nad mořem, uvidět mihotavý, odzbrojující východ slunce, ještě se zalepenýma očima sahat po nejlevnějším foťáku a udělat snímek, co za to stojí? A jaké je Santiago?“

Patrikovo vystoupení na Rajbasu bude nepochybně originální. Mezi promítáním a vyprávěním zážitků z cesty z Čech přes francouzské azurové pobřeží, italskou riviéru až do samotného Santiaga zazní i několik jeho autorských písní. Po cestě se totiž hraním na kytaru živil. Skládal písničky a zpíval v češtině, angličtině i španělštině. Je se na co těšit!

„Hrál jsem třeba na ulici, nebo na pobřeží ve Španělsku. To se nedá vůbec porovnat s hraním u nás, tady lidé kolem pořád někam jen chvátají. Na plážích si lidé užívají dovolenou a jako publikum jsou vstřícnější.“


(sobota 21.11., Dělnický dům, 15:30 hod., PATRIK KOTRBA: PĚŠKY AŽ K OCEÁNU)