Porota soutěže neprofesionálního filmu

OKEM DOBRODRUHA

• Předseda poroty

Jan Popelka (*1950)

Již v osmdesátých létech sbíral ocenění za amatérské dokumentární, hrané i animované filmy. Kamera ho přivedla do jeskyní, kde se mu zalíbilo natolik, že se stal členem speleologické skupiny Plánivy. Po změně režimu založil studio Audiovisual a začal se profesionálně věnovat práci v oblasti televizní tvorby. Ve studiu si však ponechává prostor i pro tvůrčí činnost. V jeho produkci tak stále vznikají zajímavá dílka od cestopisných dokumentů až po videoklipy hudebních skupin.
Roku 2006 byl oceněn Cenou města Blanska za kulturu. Spolupracuje řadu let se Sdružením Horizont (čestný člen). Za této spolupráce v jeho studiu vznikly úspěšné dokumenty WA-WA-WA!, HUKA - HUKA, Pod ochranou Hampatongů, KEMBALI!, BAMBUTI, Návrat severských šamanů, RUN FREE – Poselství Bílého koně a další.

• Členové

Pavel Langr (*1960)

Již více než čtvrt století promítá filmy a vede blanenské kino

MgA. František Mach (*1989)

Vystudoval obor kamery na UTB FMK. Věnuje se dokumentární i hrané tvorbě a to nejen jako kameraman. V současnosti dokončuje dvojici hraných krátkometrážních filmů Nebezpečí klidu a Možno zajtra. Jako kameraman pracuje na výjimečném 3D dokumentu o Moravském krasu: Říše zkamenělého času a na zajímavém snímku pronikajícím do minulosti Čachtického hradu: Via Magna, cesty do minulosti. Projekty, na kterých pracoval již jako student, získaly filmové ceny a putovaly do celého světa. V současnosti na festivalech promíta jeho snímek ERIKIT, deník z cesty do jiného světa.

doc. RNDr. Alena Žákovská (*1962)

Na dobrodružných expedicích má na starosti především fotodokumentaci, ale často se musí chopit i druhé kamery. Dobře ví, jak obtížné je filmovat v náročných klimatických podmínkách nebo zachytit kritický okamžik akce. Podílela se na přípravě scénářů dokumentů, které získaly ocenění na MFOF, MHFF a dalších.